Emprezy Burnishbed Gold - "Bruni"
bor sammen med Linn Eriksen og familie i Modalen

1 x CERT, 1 x BIM
1 x BIM Valp

 

 

 

 

 

 

Designed by Charlotte 2006